Vadehavscentret

Vadehavscentret er porten til Nationalpark Vadehavet, og et godt udgangspunkt for at lære mere om den spændende natur i området. Besøg Vadehavscentrets udstillinger om natur, trækfugle, og kultur, og oplev tidevandsbassinet, byg diger og rør ved krabber.

Mandø

Mandø ligger midt i Nationalpark Vadehavet og byder på naturoplevelser i særklasse. Mandø kan kun besøges ved lavvande, så tag traktorbussen der kører på havbunden – det er en oplevelse i sig selv. På Mandø kan I nyde naturen og besøge bl.a. møllen, museet, kirken og stormflodssøjlen.

Guidede ture i Nationalparken

Naturvejledning ved Vadehavscentret er for alle der har et ønske om at opleve Vadehavet og marskens unikke natur og landskab sammen med en naturvejleder. Find østers, gå på havbunden, besøg ørkenen i havet, besøg Vadehavsøen Mandø, nyd natursceneriet “Sort Sol”, og oplev trækfugle og sæler.

For præcise datoer og yderligere info se turkalender og Vadehavscentrets hjemmeside på nedenstående link.

Nationalpark Vadehavet

I Nationalpark Vadehavet får du naturoplevelser i verdensklasse. Tidevandet skaber grobund for et helt unikt økosystem, som tiltrækker vandfugle i millionvis. Nationalpark Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder. Området er også yngleplads for den spættede sæl.

Havet, strandene, klitterne, plantagerne og lyngarealerne appellerer til udfoldelser for både børn og voksne. Marsklandet imponerer, og området er rigt på dramatiske historier fra de store stormfloder.

Ud over store naturoplevelser byder Vadehavet på kulinariske fristelser for enhver smag, og byerne frister med aktiviteter, museumsbesøg og shopping.