Datoer for genbestilling

Genbestilling af sæsonpladser 2017/2018 & 2018/2019

Vi er utrolig glade for den store interesse, der er for sæsonpladser på Ribe Camping. Det giver dog også visse udfordringer i forhold til reservationer. Derfor vil vi gerne være på forkant med deadlines for genbestilling.

Sæsonplads Periode Deadline for genbestilling
Forårsplads 2019 30/03-23/06 01/06 2018
Forår/sommer/efterår 2019 30/03-20/10 01/06 2018
Sensommerplads 2019 03/08-15/09 01/09 2018
Efterårsplads 2018 11/08-21/10 01/10 2017
Vinterplads 2018/2019 21/10-16/03 01/02 2018
Vinteropbevaring 2018/2019 21/10-11/03 01/02 2018

Sæsonpriser er ekskl. målerafgift kr. 100,- og strøm efter forbrug kr. 3,50 pr. kwh.

Der tages forbehold for prisstigninger. Ved genbestilling betales kr. 500,- i depositum, der ikke udbetales ved annullering.

Sæsonplads priser 2017/2018
Sæsonpladser   DKK
24/03-21/10 2018 Sæsonplads 11.900
24/03-24/06 2018 Forårsplads 5.200
24/06-15/07 2018 Tillægsuge 2 voksne 800
24/06-15/07 2018 Tillægsuge Børnefamilie 1000
16/07-05/08 2018 Tillægsuge 2 voksne 1000
16/07-05/08 2018 Tillægsuge Børnefamilie 1200
06/08-17/09 2017 Sensommerplads 2.500
12/08-22/10 2017 Efterårsplads 3.000
22/10 2017 - 11/03 2018 Vinterplads 2017/2018 3.600
22/10 2017 - 11/03 2018 Vinteropbevaring 800
01/04-22/10 2017 Komfortplads tillæg 2500/1000/500
24/06-05/08 2018 Komfortplads tillæg pr. uge 200
Strøm efter forbrug 3,50 pr. kwh
Målerafgift 100
Sæsonplads regler

Velkommen til Ribe Camping

Ribe Camping er generelt imod forbudsreglementer og hylder sund fornuft. Men det kan være rart, at have et regelsæt, som besvarer de fleste spørgsmål. Vi vil gerne rose vore sæsonpladsgæster for jeres altid positive modtagelse af øvrige gæster på pladsen. Det er en væsentlig forudsætning for, at de får et godt helhedsindtryk af deres ferieophold på Ribe Camping. Er du i tvivl – så spørg os!

Genbestilling

Du kan til enhver tid genbestille din sæsonplads mod betaling af et depositum på kr. 500,- (pladsen kan dog i sjældne tilfælde være reserveret til anden side). Depositum udbetales ikke ved annullering af pladsen. Se tidsfrister for genbestilling i henhold til vedlagte deadlines. Herefter frigives pladserne, der ikke er genbestilt.

Regler for leje af sæsonpladser

 1. Den vigtigste regel er at udvise hensyn til hinanden, når vi bor så relativt tæt og anvender fælles servicefaciliteter. Efterlad altid fællesfaciliteter i rengjort og rydeligt stand.
 2. Sæsonpladsen gælder for forældre samt hjemmeboende børn under 18 år. Såfremt man ønsker at invitere eller udlåne campingvognen, skal dette meddeles i receptionen, og gæster betaler gældende overnatningspris for voksne og børn. Såfremt man har børn over 18 år eller plejebørn, som jævnligt overnatter, kan vi aftale en specialpris.
 3. En sæsonplads benyttes som udgangspunkt i weekender, ferier, helligdag og fridage. Benyttes en sæsonplads mere skal dette meddeles i receptionen. Fejring af mærkedage i fælleskøkkener og fælleslokaler skal aftales med receptionen.
 4. Lejeren er forpligtet til at anmelde såvel dagsgæster som overnattende gæster straks ved deres ankomst. Gæster skal parkere på P-pladsen. Der må kun holde en bil pr. plads og unødig færdsel bør undgås.
 5. Gæstekort købes i receptionen og gælder for max. 4 pers. pr. besøg. Yderligere gæster betaler gæsteentré i receptionen. Swimmingpoolen kan benyttes mod et tillæg på 25 kr.
 6. Den lejede plads skal til enhver tid holdes i pæn og rydeligt stand, dvs. at lejer skal slå græsset omkring campingvogn og fortelt samt renholde arealer omkring pladsen. Hvis dette ikke er muligt for lejer af helbreds- eller andre årsager, bedes man henvende sig i receptionen for en løsning af opgaven mod betaling. Plæneklipper, græstrimmer samt øvrige haveredskaber forefindes ved bygning ved bygning B, C og G til udlån.
 7. Kun sæsonpladser, der ligger her fra forår til efterår må opstille et opbevaringstelt på ca. 3 m2 mod forudgående tilladelse. Placering skal godkendes af lejrchefen.
 8. Lejeren kan ikke overdrage sine rettigheder eller fremleje sæsonpladsen til tredjemand.
 9. Al kørsel på pladsen skal foregå i skridttempo, max. 10 km i timen – HUSK DET NU! Kørsel på pladsen fra kl. 23.00-07.00 er ikke tilladt.
 10. Det er ikke tilladt at skyde genvej gennem andre pladser, beplantninger og hegn, ej heller at klippe og beskære disse. Veje og stier skal benyttes – også af de små campinggæster.
 11. De opstillede affaldscontainere nr. 4 på pladsoversigten, må kun benyttes til almindeligt køkkenaffald, flasker, pap og lignende. Alt andet affald (gamle stole, køleskabe, tæpper, presenninger, fortelte, gulvbrædder m.m.) SKAL lejer selv fjerne. Vi henviser til genbrugspladsen på H.C. Ørstedsvej i Ribe. De små affaldsspande, som er placeret ved servicebygningerne, er kun beregnet til småaffald – ikke til køkkenskraldeposer, tomme flasker, dåser m.m.
 12. Ingen støjende aktiviteter efter kl. 21.00 – og kl. 22.00 skal der være ro på pladsen.
 13. Lejeaften er – bortset fra misligholdelsestilfælde – uopsigelig i det aftalte tidsrum fra begge parters side. Såfremt lejer beslutter at fraflytte utidigt, kan tilbagebetaling ikke kræves.
 14. Det er ikke tilladt at grave og plante i jorden. Opstilling af flytbare plantekrukker må placeres umiddelbart ved campingvognen. Havenisser, skulpturer og lign. er kun tilladt i forbindelse med jul og nytår.
 15. Sæsonpladsen skal være ryddet og rengjort på datoen for lejeaftalens ophør. Ønsker man vinteropbevaring, er dette muligt på udvalgte pladser mod betaling.
 16. Hunde og katte er velkomne, men skal holdes i snor på pladsen og luftes uden for campingpladsen – husk hundeposer i tilfælde af uheld. Husdyr må ikke genere naboerne.

Vore fælleslokaler er meget populære. Vi henstiller til, at man ikke forhåndsreserverer borde flere timer i forvejen og at der tages hensyn til vore mange ”turistgæster”.