fbpx
Datoer for genbestilling

Genbestilling af sæsonpladser 2020/2021

Vi er utrolig glade for den store interesse, der er for sæsonpladser på Ribe Camping. Det giver dog også visse udfordringer i forhold til reservationer. Derfor vil vi gerne være på forkant med deadlines for genbestilling.

SæsonpladsPeriodeDeadline for genbestilling
Forårsplads 202028/03-28/06 01/06 2020
Forår/sommer/efterår 202028/03-18/1001/06 2020
Sensommerplads 202001/08-13/0901/09 2020
Efterårsplads 202008/08-18/1001/10 2020
Vinterplads 2019/202020/10 2019 -15/03 202001/02 2020
Vinteropbevaring 2019/202020/10 2019 -15/03 202001/02 2020

Sæsonpriser er ekskl. målerafgift kr. 100,- og strøm efter forbrug kr. 3,50 pr. kwh.

Der tages forbehold for prisstigninger.

Ved genbestilling betales kr. 500 i depositum. Genbestillingen er bindende. Ved evt. afbestilling refunderes de kr. 500,- desværre ikke.  Yderligere indbetalinger vil stå som et tilgodehavende til senere brug.

*Venligst bemærk, at vinteropbevaring ikke kan tilbydes på alle pladser. Pladser til vinteropbevaring skal godkendes af lejrchefen.

 

Sæsonplads priser 2020/2021
Sæsonpladser DKK
28/03-28/06 2020Forårsplads5.300
28/03-18/10 2020Sæsonplads12.100
28/06-12/07 2020Tillægsuge 2 voksne800
28/06-12/07 2020Tillægsuge Børnefamilie1000
12/07-01/08 2020Tillægsuge 2 voksne1000
12/07-01/08 2020Tillægsuge Børnefamilie1200
01/08-13/09 2020Sensommerplads2.700
07/08-18/10 2020Efterårsplads3.200
20/10 2019 - 15/03 2020Vinterplads 2019/20203.600
20/10 2019 - 28/03 2020Vinteropbevaring800
28/03-18/10 2020Komfortplads tillæg2500/1000/500
28/06-01/08 2020Komfortplads tillæg pr. uge200
Strøm efter forbrug3,50 pr. kwh
Målerafgift100
Sæsonplads regler

Velkommen til Ribe Camping

Ribe Camping er generelt imod forbudsreglementer og hylder sund fornuft. Men det kan være rart, at have et regelsæt, som besvarer de fleste spørgsmål. Vi vil gerne rose vore sæsonpladsgæster for jeres altid positive modtagelse af øvrige gæster på pladsen. Det er en væsentlig forudsætning for, at de får et godt helhedsindtryk af deres ferieophold på Ribe Camping. Er du i tvivl – så spørg os!

Genbestilling

Du kan til enhver tid genbestille din sæsonplads mod betaling af et depositum på kr. 500,- (pladsen kan dog i sjældne tilfælde være reserveret til anden side). Depositum udbetales ikke ved annullering af pladsen. Se tidsfrister for genbestilling i henhold til vedlagte deadlines. Herefter frigives pladserne, der ikke er genbestilt.

Regler for leje af sæsonpladser

  1. Den vigtigste regel er at udvise hensyn til hinanden, når vi bor så relativt tæt og anvender fælles servicefaciliteter. Efterlad altid fællesfaciliteter i rengjort og rydelig stand.
  2. Ingen støjende aktiviteter efter kl. 21.00 – og kl. 22.00 skal der være ro på pladsen.
  3. Al kørsel på pladsen skal foregå i skridttempo, max. 10 km i timen – HUSK DET NU! Kørsel på pladsen fra kl. 23.00-07.00 er ikke tilladt.
  4. Gæstekort købes i receptionen og gælder for max. 4 pers. pr. besøg. Yderligere gæster betaler gæsteentré i receptionen. Swimmingpoolen kan benyttes mod et tillæg på 25 kr.
  5. Den lejede plads skal til enhver tid holdes i pæn og rydeligt stand, dvs. at lejer skal slå græsset omkring campingvogn og fortelt samt renholde arealer omkring pladsen. Hvis dette ikke er muligt for lejer af helbreds- eller andre årsager, bedes man henvende sig i receptionen for en løsning af opgaven mod betaling. Plæneklipper, græstrimmer samt øvrige haveredskaber forefindes ved bygning ved bygning B, C og G til udlån.
  6. Alle sæsonpladser må opstille et opbevaringstelt på ca. 3 m2, dog kun mod forudgående tilladelse. Placering skal godkendes af lejrchefen.
  7. Hundehegn/læsejl samt borde og stole skal pakkes væk når lejer ikke er på pladsen.
  8. Det er ikke tilladt at grave og plante i jorden. Opstilling af flytbare plantekrukker må placeres umiddelbart ved campingvognen. Havenisser, skulpturer og lign. er kun tilladt i forbindelse med jul og nytår.
  9. En sæsonplads benyttes som udgangspunkt i weekender, ferier, helligdag og fridage. Benyttes en sæsonplads mere, skal dette meddeles i receptionen. Fejring af mærkedage i fælleskøkkener aftales med receptionen. Fælleslokaler kan bookes for at sikre bordplads.
  10. Lejeren er forpligtet til at anmelde såvel dagsgæster som overnattende gæster straks ved deres ankomst. Gæster skal parkere på P-pladsen. Der må kun holde en bil pr. plads og unødig færdsel bør undgås.
  11. Lejeren kan ikke overdrage sine rettigheder eller fremleje sæsonpladsen til tredjemand.
  12. Lejeaftalen er – bortset fra misligholdelsestilfælde – uopsigelig i det aftalte tidsrum fra begge parters side. Såfremt lejer beslutter at fraflytte utidigt, kan tilbagebetaling ikke kræves.
  13. Sæsonpladsen skal være ryddet og rengjort kl. 12 på datoen for lejeaftalens ophør. Ønsker man vinteropbevaring, er dette muligt på udvalgte pladser mod betaling.
  14. Vore fælleskøkkener er meget populære. Vi henstiller til, at man ikke forhåndsreserverer borde flere timer i forvejen, og at der tages hensyn til vore mange ”turistgæster”.
  15. De opstillede affaldscontainere, må kun benyttes til almindeligt køkkenaffald, flasker, pap og lignende. Alt andet affald (gamle stole, køleskabe, tæpper, presenninger, fortelte, gulvbrædder m.m.) SKAL lejer selv fjerne. Vi henviser til genbrugspladsen på H.C. Ørstedsvej i Ribe. De små affaldsspande, som er placeret ved servicebygningerne, er kun beregnet til småaffald – ikke til køkkenskraldeposer, tomme flasker, dåser m.m.
  16. Det er ikke tilladt at skyde genvej gennem andre pladser, beplantninger og hegn, ej heller at klippe og beskære disse. Veje og stier skal benyttes – også af de små campinggæster.
  17. Sæsonpladsen gælder for forældre samt hjemmeboende børn under 18 år. Såfremt man ønsker at invitere eller udlåne campingvognen, skal dette meddeles i receptionen, og gæster betaler gældende overnatningspris for voksne og børn. Såfremt man har familiemedlemmer, børn over 18 år eller plejebørn, som jævnligt overnatter, har vi en specialpris for dette pr sæson.
  18. Hunde og katte er velkomne, men skal holdes i snor på pladsen og luftes uden for campingpladsen – husk hundeposer i tilfælde af uheld. Husdyr må ikke genere naboerne.

Vore fælleslokaler er meget populære. Vi henstiller til, at man ikke forhåndsreserverer borde flere timer i forvejen og at der tages hensyn til vore mange ”turistgæster”.