fbpx

Websitets brug af cookies

Vi kan godt lide kager – når de skal spises, men her på siden anvender vi det for at sikre dig den bedste mulige oplevelse af vores website ribecamping.dk.

Vi anvender cookies til følgende formål:
– Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site.

Oversigt

1. Ejeroplysninger
2. Cookies
2.1 Trafikmåling
2.2 Markedsføring
3. Brug af personoplysninger

1. Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:

Ribe Camping
Farupvej 2
6760 Ribe

Tlf. 75 41 07 77
E-mail: info@ribecamping.dk

2. Cookies
Vi anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.
Vi placerer kun de nødvendige cookies, der sikrer funktionaliteten på vores website samt trafikmåling, så vi ved hvor mange der besøger vores site.

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.
Du kan få yderligere information på http://www.minecookies.org/ hvor du også kan læse om hvordan du kan slette og afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, er det også her du kan læse om dette.

Sitet anvender cookies fra en af følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:

2.1 Trafikmåling

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet, samt bruger cookies fra Advanced Web Statistics via Curanet A/S til at måle trafikken på websitet.

2.2 Markedsføring

Der anvendes cookies fra Youtube og Facebook til at målrette markedsføringen.

3. Brug af personoplysninger
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter:

  • Almindelige persondata
  • Data om interesser og vaner
  • Trafikdata om brug af internettet
  • Lokationsdata fra internettet, mobil, GPS eller kamera
  • Unikke numre på netværksenheder

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.Det sker, når vi har brug for at:

  • Forbedre vores produkter og tjenester
  • Tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig
  • Administration af din relation til os
  • Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os.

Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem vi har brug for, til det konkrete formål.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Hvis der sker ændringer med dine persondata, opdaterer vi dem kun hvis vi bliver bekendt med det.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Du har ikke ret til selv at få adgang til de persondata vi har registreret om dig, men du har ret til at bed om at få en oversigt tilsendt med persondata vi har på dig. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til få dem rettet. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi har indhentet dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os ved at rette henvendelse på info@ribecamping.dk eller telefon +45 75 41 07 77, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk.
Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

Kontakt os

Send os en e-mail og vi vender tilbage til dig så hurtigt som muligt!