AFFALD

AFFALDSSORTERING PÅ RIBE CAMPING

På Ribe Camping sorteres affald i 9 fraktioner: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton- samt batterier og restaffald.

På pladsen er der 4 affaldsstationer, der hver rummer sortering til alle fraktioner. 

Har man tekstilaffald, farligt affald samt større mængder affald, skal dette afleveres på Genbrugspladsen på Ørstedsvej 67, 6760 Ribe. Der er åbent alle dage kl. 9.00 – 17.00